Öğrenci Ders İlişkisi

  • Ana Sayfa
  • Hizmetler
  • Öğrenci Ders İlişkisi


Öğrenci Ders İlişkisi


Öğrenci ve gençlerin her sınıf düzeyinde buluştuğu  ders türleri ile ilgili dinleme, okuma, anlama ,anlatım, kavrama, analiz, ve sentez başlıklarında var olan engelleyicileri üzerinde  sistemli ve çalışmalar sonucunda  kalıcı, kolay ,hızlı, verimli öğrenme süreci oluşur.

         Birey derslere karşı istekli ve güdülenmiş tutum, davranış  içine girer.