Okul Seçimi

  • Ana Sayfa
  • Makaleler
  • Okul Seçimi

Okul Seçimi

Okul Seçimi İçin Neler Dikkat Edilmelidir?

Okul Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Okul Seçimi bireyin eğitimi ve geleceği açısından oldukça önemlidir. Okul seçimi için ailenin çocuğundan beklediği akademik başarı kadar çocuğun zihinsel, bilişsel, psikolojik özellikleri olduğu gibi gelecekten beklentileri, hobileri gibi özellikleri de önemlidir.  Çocuğun öğrenme hızı, sorumluluk bilinci, karar alma becerisinin gelişmiş olması da okul seçimi için etkili bir etken olmalıdır.

Okul seçimi konusu aynı zamanda seçilecek okulun karakteri, sunduğu fırsatlar, fiziki yapısı, okulda barınma olanakları, okul rehber danışman ile öğrenci işbirliği ilişkisinin verimli olması, diğer ülke ve dünya okullarıyla işbirliği, proje geliştirme ve sosyal faaliyetleri gibi özellikler de dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Okul Seçimi Yanlış Oldu. Şimdi Ne Yapmalı?

Okul Değiştirmek Faydalı Mıdır?

Bazı aileler okul seçiminde, okulda bölüm seçiminde ya da meslek seçiminde çocuğa baskı yaparlar. Yönlendirmek isterler. Bunu çeşitli nedenleri vardır. Bunlar aile geçmişte sahip olamadığı mesleği çocuğuna yaptırmak istiyordur, seçtiği mesleğin çok paralı olduğunu düşünüyordur ya da aile mesleğidir ve çocuğun da bu aile mesleğini devam ettirmesini istiyordur. Aileler genellikle çocuklarının doğru ve iyi düşünemediğini varsayarak bunu yapar. Bazen de öğretmenlerin yanlış yönlendirmeleri olur.

Nedenler ne olursa olsun öğrencinin karakteri ve ne istediği arka plana itilir. Öğrenci bir müddet hatta üniversite son sınıfına kadar bile bu istekleri yerine getirir ancak sonunda öğrenci okul değiştirmek ister. Bu da kaçınılmaz bir sondur. Aslında bu reddi dile getiren öğrenci kişiliği özgür düşünüyor demektir. Kimileri ise bu reddi yapamaz ömrü boyunca sevmediği bir meslekte vasat bir oranda çalışarak mutsuz bir hayat sürer. Aile bunu çok geç fark eder. 

Bu yüzden hangi noktada olunursa olsun okul değiştirmek çocuğun geleceği, başarısı ve mutluluğu açısından faydalıdır. Bu durumda Kuantum Çözüm daima öğrencinin ve velinin yanında uzman personeliyle hazırdır.

Okul Seçimi İçin Neler Dikkat Edilir?

‘’Çok İyi Okul’’ Nedir?

Çok iyi okul ile kastedilen nedir? Genelde bir okul beğenildiğinde söylenilen cümle budur; Akademik yönden mi iyi, disiplin yönünden mi iyi? Yoksa öğretmenleri genç kadro mu yoksa yıllarını geçirmiş kadro mu? Belki de okul sosyal projelere çok önem veriyordur? Hangisi?

Okul seçimi için, okulu iyi ya da kötü değerlendirmek için yani okulu doğru değerlendirme öğrencinin ve ailenin kriterlerine bağlıdır.

Aslında okulun gerçek işlevi çocuğu geleceğe hazırlamaktır ve sosyal, politik ve ekonomik yönden mutlu sağlıklı ve gelişmiş bir toplum yapılmasında katkıda bulunmaktır.

Okul Seçimi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Okul Seçimi konusunda öncelikli ekonomik güce bakılmalıdır. Aksi takdirde ekonomik yetersizliklerle okul değiştirmek zorunda kalınır. Tabii ki ardından ulaşım olanaklarına ve okulun ne kadar uzaklıkta olduğunu bakılmalıdır.

Mümkünse okul seçimi için okula gidilip okul incelenmelidir. Personelle ve öğrencilerle konuşulmalıdır. Öğretmenlerle görüşülmelidir. Eğitim materyallerine bakılmalı, okulun teknolojiyle ne kadar iç içe olduğuna dikkat edilmelidir.

Okulun güvenliği olmalıdır.

Okul seçimi konusunda okul köklü bir geçmişe sahip olmalıdır, kurumsallaşmış bir okul olmalıdır.

Okulun sosyal faaliyetlerine, aldığı ödüllere, geliştirdiği sosyal ve bilimsel projelere dikkat edilmelidir. Bunun sayısı ne kadar fazla incelenmelidir.

Okulun internet sayfasındaki şikayet bölümleri okunmalıdır.

Diğer şehir ve ülkelerle ne kadar iletişim içinde olduğuna paylaşımda bulunduğuna dikkat edilmelidir.

Okul seçimi için okul disiplininin kadar işlediğine bakılmalıdır.

Erken kayıt avantajı veliyi ve öğrenciyi aceleye getirmemelidir.
Makaleyİ Paylaş